GLRXRC

Regulamin wyścigów modeli RC 2023


§1 Cel zawodów
 • Niniejszy regulamin stanowi podstawę do organizowania i rozgrywania wyścigów modeli zdalnie sterowanych w skali 1:10 w sezonie 2023 zwanych dalej Gdańską Ligą Rallycross.
 • Zawody mają na celu wyłonienie i nagrodzenie zwycięzców poszczególnych Rund w sezonie, wyłonienie i nagrodzenie mistrza sezonu 2023, a ponadto popularyzację modelarstwa zdalnie sterowanego

§2 Termin i miejsce zawodów
Zawody organizowane są według kalendarza opublikowanego na stronach www.GLRXRC.pl.
W skład sezonu wchodzą pojedyncze Rundy. Każda z Rund rozgrywana jest w ciągu jednego dnia, a data i miejsce danej Rundy zostaną opublikowane każdorazowo. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany dat poszczególnych Rund, a nawet ich odwołania o czym poinformuje stosownym komunikatem na stronach www.

§3 Uczestnictwo
 • Do udziału w zawodach zawodnik zgłasza jeden model do wybranej klasy (podwozie i karoseria). Dopuszcza się tylko naprawę uszkodzonych podzespołów podwozia lub ich wymianę na nowe.
 • Przebieg zawodów może być rejestrowany przy użyciu urządzeń audio/wideo. Biorąc udział w Rundzie Zawodnik wyraża zgodę na rejestrowanie, fotografowanie i publikację swojego wizerunku na stronach www zmagań.
 • Wyniki publikowane są na stronach www. Zawierają one dane osobowe (wyłącznie imię i nazwisko) umożliwiające identyfikację zawodnika. Biorąc udział w Rundzie Zawodnik wyraża zgodę na publikację jego imienia i nazwiska w celu publikowania wyników zawodów. Zawodnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w zawodach. 

§4 Przebieg zawodów
1. Zawody składają się z czterech etapów rozgrywanych po kolei:

 • Trening Wolny – trwa 10 min (łącznie). Zawodnicy mogą przejechać dowolną ilość okrążeń wzdłuż wyznaczonej trasy na torze. Jest to czas na sprawdzenie i ewentualnie dostrojenie modelu.
 • Biegi Kwalifikacyjne – w każdym Biegu może startować od 3 do 5 zawodników. Biegi odbywają się z pomiarem czasu. Liczba okrążeń toru: 4, chyba że Organizator wskaże inaczej.
 • Biegi Finałowe – odbywają się z pomiarem czasu. Zwycięzca Biegu niższego przechodzi do Finału wyższego, zajmując ostatnie pole startowe. Każdy kierowca musi wystartować w co najmniej trzech Biegach kwalifikacyjnych, by zostać zakwalifikowanym do Biegów finałowych. Liczba okrążeń toru: 6, chyba że Organizator wskaże inaczej.
3. Przejazd modelu odbywa się po wyznaczonej trasie i ustaloną liczbę okrążeń w danym Biegu.
4. Start następuje na polecenie sędziego chronometrażu – sygnalizacja światłem zielonym na bramce startowej.
5. Zawodnik podczas przekraczania linii mety powinien kierować swoim modelem w sposób opanowany i dokładny. Uderzenie w bramkę, objechanie bramki lub przejazd przez bramkę na dachu może poskutkować niepoprawnym zaliczeniem okrążenia przez system. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za źle naliczony czas okrążenia spowodowany niepoprawnym sposobem jazdy modelu Zawodnika.
7. Joker Lap - pełne okrążenie toru z dodatkowym odcinkiem trasy zmieniającym tor jazdy. Joker Lap przejeżdża się raz na wyścig, chyba że na Zawodnika została nałożona kara podwójnego przejazdu.
8. Przed każdym z Biegów Zawodnik zobowiązany jest pobrać od Sędziego Chronometrażu transponder/nadajnik służący do pomiaru czasu i okrążeń. Od momentu otrzymania transpondera od Sędziego Chronometrażu, Zawodnik odpowiada za transponder. W przypadku uszkodzenia i/lub zniszczenia transpondera poza czasem trwania biegu (np. podczas serwisowania modelu, montażu/demontażu transpondera z modelu, w trakcie przygotowań do Biegu) Zawodnik zobowiązuje się do pokrycia kosztów zakupu nowego transpondera. Przed startem Biegu zawodnik zobowiązany jest do potwierdzenia poprawności przypisanego do niego numeru identyfikacyjnego transpondera w systemie pomiaru czasu.

§5 Przepisy techniczne
Model, który został zgłoszony do udziału w zawodach musi spełniać wymagania techniczne:
 - silnik: dowolny silnik elektryczny klasy 540 lub 360,
 - zasilanie: dowolny typ akumulatora modelarskiego,
 - napęd: 4WD lub 2WD, szerokość: 165 - 200mm,
 - rozstaw osi: 200 - 267mm
 - rozmiar kół: szerokość do 28mm, średnica do 75mm (średnicę opon mierzy się bez kolców). Koła nie mogą wystawać poza obrys karoserii. Opony kół muszą być wykonane z gumy o dowolnej miękkości.

Nie zezwala się na stosowanie jakichkolwiek urządzeń elektronicznych wspomagających jazdę: systemów kontroli trakcji, żyroskopów itp. Dotyczy wszystkich klas.

Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na karoserii modelu: naklejek identyfikacyjnych oraz materiałów marketingowych Organizatora, imię, nazwisko lub nick Zawodnika wraz z flagą narodową umieszczone na obu tylnych bocznych szybach – we własnym zakresie, numer startowy przypisany do Zawodnika na cały sezon, umieszczony na obu tylnych bocznych szybach – naklejki dostarcza Organizator.

§6 Klasyfikacja
W sezonie 2023 Zawodnicy Startują w jednej klasie: „RX A” Klasę tworzą co najmniej 4 modele zgodne z wymaganiami klasy. W przypadku stawienia się mniejszej, niż wymagana, ilości zawodników w danej klasie podczas Rundy Organizator zastrzega sobie możliwość zrezygnowania z dekoracji podium.

Klasyfikacja Zawodników w Biegach Kwalifikacyjnych:
Kolejność startowa w Biegach Kwalifikacyjnych ustalana jest na podstawie czasów uzyskanych w poprzednich Biegach w kolejności od najkrótszego do najdłuższego czasu przejazdu Biegu:
Pierwszy Bieg Kwalifikacyjny – wg. klasyfikacji generalnej poprzedniej rundy,
Drugi i każdy kolejny Bieg Kwalifikacyjny – wg. czasów z poprzedniego Biegu Kwalifikacyjnego.

Klasyfikacja Zawodników w Biegach Finałowych:
Pierwszy Finał składa się z zawodników, którzy podczas Biegów kwalifikacyjnych uzyskali najmniejszą liczbę punktów. Zawodnik z największą liczbą punktów w tej grupie startuje z pola nr 1 itd. Kolejne Finały odbędą się tylko w przypadku, gdy po Biegach Kwalifikacyjnych pozostanie w rywalizacji więcej niż czterech zawodników. Biegi Finałowe odbywają się w kolejności od ostatniego miejsca. Zwycięzca Biegu przechodzi na czwarte pole startowe w kolejnym Biegu finałowym. O miejscu zawodnika w klasyfikacji końcowej Rundy decyduje kolejność przejechania linii mety w Biegach Finałowych. Zawodnik, który nie ukończy (DNF) biegu finałowego zostanie umieszczony za wszystkimi zawodnikami sklasyfikowanymi w danym biegu i otrzyma punkty zgodnie z tak ustalonymi pozycjami. Po serii Biegów Kwalifikacyjnych przyznawane zostają punkty. Zdobywa je pierwszych szesnastu zawodników (na podstawie uzyskanych sumarycznych czasów przejazdów ze wszystkich Biegów Kwalifikacyjnych). Punkty przydzielane są po przejechaniu min. 3 Biegów kwalifikacyjnych.


Po serii Biegów Kwalifikacyjnych przyznawane zostają punkty. Zdobywa je pierwszych szesnastu zawodników (na podstawie uzyskanych sumarycznych czasów przejazdów ze wszystkich Biegów Kwalifikacyjnych). Punkty przydzielane są po przejechaniu min. 3 Biegów kwalifikacyjnych.


m-ce – 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

pkt. –   16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.

Po serii Biegów Finałowych przyznawane zostają punkty. Zdobywa je pierwszych sześciu zawodników.


m-ce – 1. 2. 3. 4. 5. 6.
pkt. –   8. 5. 4. 3. 2. 1.

Dodatkowo po zakończonej rundzie doliczane są 2 punkty dla zawodnika, który ustalił Rekord Toru – uzyskał najlepszy czas podczas 4 okrążeń w dowolnym Biegu Kwalifikacyjnym. O zajętym miejscu w sezonie 2023 w klasie decyduje suma punktów ze wszystkich Rund rozegranych w ramach zawodów. Zawodnik, który wystartuje we wszystkich Rundach sezonu otrzyma dodatkowych 5 punktów do klasyfikacji końcowej sezonu.

§7 Nagrody
 • Klasyfikacja Rundy: Za miejsca od 1. do 3. w klasie RXA Zawodnicy otrzymają statuetki.
 • Klasyfikacja na koniec sezonu 2023: Za miejsca od 1. do 3. w klasie RXA Zawodnicy otrzymają statuetki.

§8 Koszty uczestnictwa
 • Wpłata wpisowego jest wymogiem koniecznym w celu wzięcia udziału w danej rundzie.
 • Wpisowe pokrywa w całości koszty przygotowania zawodów oraz utrzymania toru.
 •  Sędzia Główny dokonuje przyjęcia wpisowego. Przysługuje mu również prawo do przeprowadzenia Badania Kontrolnego.
 •  Wysokość wpisowego i sposób wpłaty odbywa się podczas trwania zapisów do wyścigów, do godziny przed rozpoczęciem Rundy.

§9 Kary, upomnienia, odstępstwa
1. System Super Rally.
 • Zawodnik może skorzystać z Super Rally, gdy nie stawi się o wyznaczonym czasie na starcie i/lub jego model ulegnie awarii nie pozwalając na ukończenie Biegu.
 • Skorzystanie z Super Rally nakłada na zawodnika 200% czasu najlepszego zawodnika w klasie. Wydanie zgody na przyznanie Super Rally należy do Sędziego Głównego.
 • Przed kolejnym startem model należy przedstawić Sędziemu Głównemu do kontroli.
 • Zawodnik może skorzystać z Super Rally maksymalnie dwa razy w trakcie zawodów.
2. Przedłużenie czasu trwania Strefy Serwisowej.
 • Gdy model Zawodnika ulegnie poważniejszemu uszkodzeniu i czas naprawy przekracza ustalony czas trwania Strefy Serwisowej, Sędzia Główny może przedłużyć czas trwania Strefy Serwisowej o 5 minut na wyraźną prośbę Zawodnika.
 • Zawodnik może wnioskować o przedłużenie trwania Strefy Serwisowej jeden raz w czasie trwania Strefy Serwisowej.
 • Zawodnik, który nie jest w stanie przygotować modelu zdolnego do wzięcia udziału w Biegu w wyznaczonym czasie, zmuszony jest skorzystać z systemu Super Rally, aby nie opóźniać startu Biegu szanując czas pozostałych Zawodników.
3. Kary czasowe:
 • Pominięcie Joker Lapa podczas biegu – 45 sekund doliczone do czasu Zawodnika w danym Biegu.
 • Dwukrotne złamanie zasady bezkolizyjnego startu w jednym Biegu – dodatkowy Joker Lap w trakcie biegu.
 • Falstart (przecięcie linii startu przed sygnałem do startu) – dodatkowy Joker w trakcie biegu.
 • Wytrącenie innego zawodnika poza tor w trakcie walki 1 na 1 bez udziału innych modeli – 15 sekund doliczone do czasu przejazdu. Kara nie zostanie nałożona jeżeli winowajca odda pozycję poszkodowanemu po powrocie na tor. 
 • Ścięcie zakrętu w przypadku gdy wyszło to na korzyść Zawodnika – 10 sekund doliczone do czasu Zawodnika w danym Biegu. 
 • Unikanie obowiązku serwisowania – Super Rally w najbliższym Biegu. 
 • Nagminne łamanie Regulaminu – dyskwalifikacja.

§10 Sprawy różne
 • Udział w zawodach jest całkowicie dobrowolny, a zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 • Zawodnik zgłaszając się na zawody przyjmuje do wiadomości, iż startuje w zawodach na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas zawodów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas trwania zawodów.
 • W szczególnych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany i informacje związane z zawodami będą zamieszczane na stronie internetowej www.GLRXRC.pl

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2023
Szukaj